EXCEL COLOR - prací prášek - 4,5 kg

Neohodnoceno
 

Prací prostředek  Excel Color je určený zejména pro praní barevného prádla. Obsahuje aktivní komponenty pro zvýšenou ochranu zářivých barev vašeho oblíbeného prádla. 

Obsahuje aktivní enzymy účinné i při nízkých teplotách a ochranu barev.

60 pracích dávek.

Dostupnost Momentálně nedostupné
400 Kč
330,58 Kč bez DPH
Kód produktu 7435
Značka QALT
Kategorie Prací prášky
Položka byla vyprodána...
 

Dodržujte doporučené dávkování uvedené na obalu.

Nebezpečí

H318 Způsobuje vážné poškození očí
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
EUH208 Obsahuje enzymy proteázu a alfa-amylázu. Může vyvolat alergickou reakci.

Hmotnost 4.6 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: