EXCEL - prací prášek univerzal koncentrát - 4,5 kg

Neohodnoceno
 

Prací prostředek vhodný pro všechny druhy praček i na ruční praní, určený pro všechny druhy prádla s výjimkou vlny a přírodního hedvábí. 

60 dávek

Dostupnost Momentálně nedostupné
325 Kč
268,60 Kč bez DPH
Kód produktu 7432
Značka QALT
Kategorie Prací prášky
Položka byla vyprodána...
 

Tento koncentrát je vydatný jako 9 kg pracího prášku, proto dodržujte doporučené dávkování -  je uvedené na obalu.

Nebezpečí

H318 Způsobuje vážné poškození očí
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
EUH208 Obsahuje enzymy proteázu a alfa-amylázu. Může vyvolat alergickou reakci.

Hmotnost 4.7 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: