PAX 18 Účinný čistič bazénové vody

Neohodnoceno

Přípravek PAX 18 vločkovač k projasnění vody v bazénech vytváří vločky z velmi malých nečistot, které jsou poté odfiltrovány filtračním zařízením.

Varianta:
Dostupnost Skladem Skladem Zvolte variantu
49 Kč 215 Kč od 49 Kč 40,50 Kč bez DPH 177,69 Kč bez DPH od 40,50 Kč bez DPH
PAX 18 Účinný čistič bazénové vody
Neohodnoceno
1 -Poradenství
PROFESIONÁLNÍ
PORADENSTVÍ
2 - Kreativita
KVALITA
A KREATIVITA
3 - Nabídka
ROZMANITÁ
NABÍDKA

Detailní popis produktu

Přípravek PAX 18 k projasnění vody v bazénech vytváří vločky z velmi malých nečistot, které jsou poté odfiltrovány filtračním zařízením. Často se také vytvoří vločky na dně bazénu, které obalí přítomné koloidní nečistoty, a shluknou se ve větší celky. Ty se usadí na dně bazénu a snadno se odstraní vysavačem. Použitím přípravku se voda stává průzračnou a jiskřivě čistou. Jestliže je voda v bazénu kalná i při správných hodnotách pH /6,3 - 7/ je zapotřebí použít PAX 18.

PAX - 18 je koncentrovaný roztok polyalu-miniumchloridu. Používá se jako čiřící činidlo při úpravě pitné vody a při čištění odpadních a průmyslových vod. PAX - 18 je dále vhodný ke srážení fosforu a k odstraňování vláknitých bakterií v čistírnách odpadních vod při jeho dávkování do bilogického stupně. Při jeho použití jako předsrážecího činidla se dosáhne
efektivního odlehčení flokulačního stupně. Je vhodný při úpravě bazénových vod.

Kvalita produktu
PAX-18 je výrobek s nepatrným obsahem těžkých kovů. Vyhovuje požadavkům Vyhlášky č. 409/2005 Sb. pro použití k úpravě pitné vody

Dávkování:

Udržovací dávkování je nižší 20 - 50 ml/10 m3. V případě znečištění přidávejte dle zákalu a nečistot. Jednorázová průměrná dávka podle typu znečištění je 50-80 ml/10 m3 (dle kvality vody může být rozpětí 20-100 ml/10 m3). Při velkém znečištění lze dávku zvýšit. Výše uvedené informace mají pouze informativní charakter. Záleží na počasí/klimatických podmínkách a znečištění vody.

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU PAX 18:

Před použitím přípravku je nutno nastavit pH na hodnotu 6,3 - 7. Potřebnou dávku rozmíchejte v 10 l vody v umělohmotné nádobě, uveďte do chodu filtrační zařízení, pomalu vlijte naředěný přípravek do sběrače nebo rovnoměrně rozlijte po hladině. Filtraci nechte běžet několik hodin. Druhý den lze případné vysrážené nečistoty usazené na dně odsát ponorným vysavačem.

 

 

Použití:

Do bazénů, mycích zařízení.


Bezpečnostní pokyny
Při práci s tímto produktem je třeba nosit vhodné ochranné brýle a rukavice. Dráždí kůži a oči.
První pomoc: při potřísnění odložte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí vymývejte 10-15 minut velkým množstvím vody. Při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody.Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí a při požití vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Při míchání PAX s oxidačními činidly se uvolňuje chlor.

H318: Způsobuje vážné poškození očí.

H290: Může být korozivní pro kovy.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: