Formulář pro uplatnění reklamace

Formulář pro uplatnění reklamace

 

Adresát:               Milan Libich, Mělnická 133, 294 71 Benátky nad Jizerou

                             kutilovinfo@seznam.cz

 

Uplatnění reklamace

 

Datum uzavření Smlouvy:

 

 

Jméno a příjmení:

 

 

Adresa:

PSČ

 

E-mailová adresa:

 

 

Zboží, které je reklamováno:

č. objednávky/ faktury

 

Popis vad Zboží:

 

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

 

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Datum: