Monteráček - prací prostředek na mastnou špínu - 500 g

Kód: 5670
3 hodnocení
Značka: ČR
79 Kč 65,29 Kč bez DPH
Skladem

Účinná prací pasta na mastnou špínu. Bez vyvářky vypere látky znečištěné tuky a oleji – montérky, pracovní pláště, utěrky apod. i pro použití v pračkách

Detailní informace

Detailní popis produktu

Dávkování je dle stupně znečištění a tvrdosti vody od 40 do 60 g na 10 l vody. Polévková lžíce je cca 25 g.

Použití: Přípravek rozpusťte v teplé vodě a nalijte do pračky.

Varování  Nebezpečí

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 Dráždí kůži.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H226 Hořlavá kapalina a páry

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P101 Je li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce
obal nebo štítek výrobku.
P305+P351 +PP338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte
ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou
pomoc/ošetření P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P501Odstrante
obsah/obal podle státních předpisů.

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Pračka
Hmotnost: 0.6 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: