Elbow Grease univerzální odmašťovač do domácnosti - 500ml

1 hodnocení
 

Skvělý univerzální přípravek na aplikaci v celé domácnosti. Jedná se o kombinovaný přípravek na silné odmaštění povrchů, předmětů i zahradního nábytku.

Hravě poradí s mastnotou na sporáku, varné desce, ve dřezu nebo v troubě i  v dílně.

Dostupnost Skladem
70 Kč
57,85 Kč bez DPH
   
Kód produktu 8224
Kategorie Úklid a ostatní
 

 Použití:

Nastříkejte na čistý hadřík a otřete povrch. Pro odolnější usazeniny nastříkejte přímo na povrch a setřete čistým hadříkem.

 Nebezpečí

Obsahuje: 2-aminoethan-1-ol, LINEAR ALCOHOL ETHOXYLATE C9 - C11 Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí.

 Obsahuje Alcohols, C9-11, branched and linear, ethoxylated, 2-aminoethan-1-ol. Může vyvolat alergickou reakci. <5 % fosfonáty, <5 % kationtové povrchově aktivní látky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, Limonene

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Zamezte vdechování mlhy. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obal podle platných předpisů.

Hmotnost 0.6 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: