BIOSCONTROL SYNERGY BAS ( Cosgard ) - 50 ml

Neohodnoceno

Konzervační látka vhodná pro výrobu kosmetiky. Prodlouží životnost kosmetických produktů a účinně je ochrání proti různým bakteriím, kvasinkám a plísním. 

Je doporučená pro výrobu emulsí ( milk&cream), sér, gelů, emulgelů, šampónů, kondicionérů, pro aplikace do koupelí, řasenky. Je vhodná i do pleťových vod a masek.

Rozpustná ve vodě, etanolu, propylenglykolu, glycerinu, SLES a esterech. Konzervant je schválený pro výrobu přírodní kosmetiky.

Surovina pro výrobu kosmetiky

Dostupnost Skladem
55 Kč 45,45 Kč bez DPH
BIOSCONTROL SYNERGY BAS ( Cosgard ) - 50 ml
Neohodnoceno
1 -Poradenství
PROFESIONÁLNÍ
PORADENSTVÍ
2 - Kreativita
KVALITA
A KREATIVITA
3 - Nabídka
ROZMANITÁ
NABÍDKA

Dávkování a použití:

Orientační dávkování: 0,8 % -1%

Používá se na konci formulace, v průběhu míchání, v chladící fázi pod 45°C

Optimální Ph: 4.00 - 8.00 - BIOSCONTROL SYNERGY BAS může snížit hodnotu Ph

Kompatibilita:  s mnoha povrchově aktivními látkami

Bod vzplanutí: > 96°C

Nepoužívat: v aerosolových rozprašovačích, sprejích

Vzhled: čirá tekutina

Barva: bezbarvá až oranžová

INCI: Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Aqua Water 

Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP):

Akutní toxicita, kategorie 4, H302/332 Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování.

Signální slova :                 VAROVÁNÍ

Obsahuje:                          Benzylalkohol, 3-acetyl-6-methyltetrahydropyran-2,4-dion

Standardní věty :            

H-věty                                H302/332 Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování.

P-věty                                 P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře...

P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad                     

 

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: